Informationsbrev

Gnosjö 2016-05-26

 

Informationsbrev från Robert Friman International AB

Det har minst sagt varit en händelserik vår för Robert Friman International AB. Förutom den dagliga verksamheten har fokus även varit listbytet från Aktietorget till Nasdaq First North. Jobbet med att byta lista är självklart tidskrävande och det ställer stora krav på vårt bolag. Men måndagen den 2 maj var vi äntligen i mål och var då på Nasdaq i Stockholm för en trevlig ceremoni där vi traditionsenligt ringde i den välkända börs-klockan. Efter listbytet har vi sett nya utländska ägare dyka upp, vilket gläder oss.

För en tid sedan blev vi kontaktad av ett företag som heter The Children’s Showcase Ltd. Personen som ringde från företaget hade råkat se våra Angel Bliss-smycken i en butik i Tyskland och kontaktade oss direkt där efter. En kort tid senare hade vi skrivit ett distributörsavtal med bolaget för länderna Singapore, Thailand, Malaysia och Indonesien. Jag brukar ibland kommunicera vikten av att synas, att medverka på mässor och bygga upp ett nätverk. Vi tycker detta är ett bra bevis på att vi lyckats med just detta, att synas och på det sätter bygga vidare i detta fall Angel Bliss. Nu ser vi med spänning fram mot samarbetet med The Children’s Showcase Ltd och vad detta i sin tur ytterligare kan leda till.

Planerna för etablering av Angel Bliss i USA pågår. Vi har tidigare kommunicerat att under 2016 medverka på en mässa där. Att på ett korrekt sätt komma in i USA på denna för oss nya marknad är viktigt. Arbetet pågår och målet med USA är fortfarande det samma för 2016.

Att geografiskt täcka så stor del av den europeiska kartan har jag tidigare kommunicerat om. Arbetet med att hitta bra och passande agenter i nya länder pågår. Då vårt kontaktnät breddar sig mer och mer känner vi att det nu är läge att även påbörja etablering av vårt märke Rock By Sweden utanför Sverige. Min förhoppning är att detta skall kunna bära frukt till hösten 2016.

Vi har förhoppning om att i turordning först få en varm och skön sommar. Men då sommaren går snabbt pågår redan planerna för hösten. Klockkollektion till både Angel Bliss och VJ Since 1890, nya smyckekollektioner, mässornas tid samt gulddeal.se. Mer information om detta längre fram.

Med detta brev ber jag om att få önska er en fortsatt bra dag.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Robert Friman Int. AB:s Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Björn Friman – VD
Robert Friman Int. AB
ir@robertfriman.se
www.robertfriman.se